skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Tips inför utlysningen av statsbidrag 2021 – kommuner och regioner

Förankra era planer, undersök förutsättningarna noga och se vilka satsningar som gjorts tidigare. Det är några av de medskick som Delmos har till de aktörer som vill förbereda sin ansökan om statsbidrag inför utlysningen som sker i början av 2021. 

Den 3:e december 2020 höll Delmos ett webbinarium inför utlysningen av statsbidrag 2021. Syftet var att ge aktörerna en möjlighet att i god tid påbörja sitt mobiliseringsarbete inför nästa års ansökan för att minska och motverka segregation. Intresset var stort och 117 personer deltog från både kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer. 

Karen Austin, utvecklingsledare på Delmos, inledde webbinariet med att beskriva myndighetens uppdrag och vad som är på gång just nu. Delmos ska bidra i arbetet med att motverka strukturella orsaker till segregation på lokal, regional och nationell nivå, samt förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar. Det kan till exempel handla om att skapa mer jämlika livs- och uppväxtvillkor och att åtgärda de aspekter som har negativ inverkan på människors rättigheter, förutsättningar och möjligheter.  

När det kommer till att arbeta mot segregation har fokus främst legat på insatser riktade till individer och enskilda områden i en kommun. Det visar erfarenheter från tidigare satsningar. 

– För att insatserna ska ge större effekt behövs ökad kunskap om hur segregationen ser ut, vilka bakomliggande orsaker som finns till att segregationen uppstår och förstärks, samt ökad samordning mellan aktörer och sakområden. Arbetet mot segregation behöver bli mer strategiskt och långsiktigtDetta för att skapa en förändring över tid och inte bara för enskilda individer här och nu, sa Karen Austin. 

Inför utlysningen av statsbidrag 2021 

Delmosuppmanar kommuner, regioner och kommunalförbund att göra ett förarbete som förberedelse inför sin ansökan om statsbidrag 2021. Nedan följer ett antal frågeställningar som vägledning till det arbetet.    

  • Hur ser segregationen ut där vi är verksamma? (Syfte: ta fram fakta.) 
  • Varför ser segregationen ut som den gör? (Syfte: få en förståelse för den nulägesbild och situation som råder.) 
  • Vad kan vi göra åt det? (Syfte: Se vilka förutsättningar som finns för förändring.) 
  • Vem kan göra något åt det? (Syfte: Se vilka aktörer som är viktiga att ha med i samverkan för att kunna genomföra arbetet.) 
  • Leder det vi gör till att minska och motverka segregation? (Syfte: Undersöka hur organisationen kan följa upp sitt arbete, och vad organisationen kan göra för att öka kunskapen om segregationens effekter framåt.) 

Delmos uppmanar de aktörer som vill ansöka om statsbidrag att så tidigt som möjligt  helst redan före ansökan  börja mobilisera och söka samarbetspartners. Myndigheten uppmuntrar även aktörerna att undersöka vad som görs idag och vad som har gjorts tidigare i kommunenregionen, och/eller nationellt. Det är viktigt att organisationen förankrar det planerade arbetet, vilket kan behöva ske både hos invånarna och kommunledningen. Skälet till det är att satsningen förhoppningsvis håller över tid och får en större legitimitet. Det är även viktigt att klargöra målet med arbetet samt vilka aktörer som bäst kan bidra i att uppnå det målet. Organisationerna behöver nämligen styra omfattningen och antalet aktörer i samverkan utifrån detta. Aktörerna behöver även ha en gemensam målbild för att kunna nå resultat. 

Mer information i januari 

Utlysningen av statsbidrag sker i början av 2021. Mer information kommer att publiceras på Delmos webbplats i januari. Delmos kommer även att informera om utlysningen i sociala medier samt nyhetsbrev. Då kommer myndigheten att ge mer detaljerad information om exempelvis omfattning av ansökan samt tidsplanen för utlysningen.  

Efter årsskiftet kommer myndigheten att bjuda in till ett uppföljande digitalt möte för att ge svar på mer detaljerade frågor. Håll utkik i kalendariet på Delmos webbplats! 

Vill din kommun, region eller ditt kommunalförbund ta del av presentationen som hölls på webbinariet i december? 

Mejla bidrag@delmos.se

Faktaruta: 

  • När kan man ansöka om statsbidrag 2021? Utlysningsdatum är ännu inte bestämt. Mer information kommer i början av 2021. Håll utkik på delmos.se.
  • Vad är det högsta beloppet man kan söka för 2021? Det finns inget maxbelopp eftersom det är en bedömningsfråga. Mer information om exakta belopp kommer i januari 2021. 
  • Vad gick statsbidraget till för kommuner, regioner och kommunalförbund 2020? Delmos har sammanställt en lista över vilka inriktningar de beviljade ansökningarna har haft 2020. Se listan här.
Back To Top