skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

"Tillsammans ska vi bryta segregationen"

Delegationen mot segregation ger idag ut en bilaga i Dagens samhälle om arbetet mot och kunskap om segregation.

Hur kan man arbeta lokalt och nationellt för att minska och motverka segregation? Med dagens redaktionella annonsbilaga i Dagens samhälle vill Delegationen mot segregation sprida kunskap om segregation samt ge exempel på hur arbetet konkret kan se ut lokalt och nationellt. Representanter för civilsamhället, myndigheter och kommuner berättar om hur samverkan kan se ut, hur statistik kan användas för att mäta och följa upp segregation och hur ett arbete mot segregation kan involvera hela staden, inte bara områden med socioekonomiska utmaningar. Dessutom får ett antal forskare reda ut hur de ser på de bakomliggande orsakerna till segregation, utifrån deras respektive fält.

I tidningen lyfter myndigheten även fram sitt eget arbete med att exempelvis analysera politiskt deltagande och upplevd delaktighet i demokratin i olika områden och en nyligen utgiven rapport om vilka konsekvenser segregationen har för barn och unga. Även myndighetens arbete med att via statsbidrag stimulera arbetet med att minska och motverka segregation uppmärksammas.

Ladda ned Delegationen mot segregations annonsbilaga

 

Back To Top