skip to Main Content

Tillgänglighetsredogörelse på Delmos webbplats

Delegationen mot segregation har nu publicerat en tillgänglighetsredogörelse på webbplatsen.

Den 23 september 2020 ska alla offentliga aktörers webbplatser enligt lag vara tillgängliga. Kraven finns i lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. Myndigheter måste också redovisa brister i digital tillgänglighet på webbplatsen på övergripande nivå, samt arbetssätt för att åtgärda bristerna. Det ska myndigheter göra i en tillgänglighetsredogörelse.  

Delegationen mot segregation har nu publicerat en tillgänglighetsredogörelse.  

Läs Delmos tillgänglighetsredogörelse

Läs mer om lagen om tillgänglighet för digital offentlig service på DIGG:s webbplats

 

Back To Top