skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Tillgänglighetsredogörelse på Delmos webbplats

Delegationen mot segregation har nu publicerat en tillgänglighetsredogörelse på webbplatsen.

Den 23 september 2020 ska alla offentliga aktörers webbplatser enligt lag vara tillgängliga. Kraven finns i lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. Myndigheter måste också redovisa brister i digital tillgänglighet på webbplatsen på övergripande nivå, samt arbetssätt för att åtgärda bristerna. Det ska myndigheter göra i en tillgänglighetsredogörelse.  

Delegationen mot segregation har nu publicerat en tillgänglighetsredogörelse.  

Läs Delmos tillgänglighetsredogörelse

Läs mer om lagen om tillgänglighet för digital offentlig service på DIGG:s webbplats

 

Back To Top