skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Stort intresse för att kartlägga segregation

Sammanlagt 68 kommuner och landsting och 141 ideella föreningar och stiftelser har sökt ekonomiskt stöd för att göra kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete för att motverka segregation.

Under våren har kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser kunnat skicka in en intresseanmälan för att få stöd för samverkan och kunskapsutbyte från Delegationen mot segregation.

Av de över 300 intresseanmälningarna är det slutligen 209 antal organisationer som sökte om bidraget – 68 kommuner och landsting och 141 ideella föreningar och stiftelser. Nu kommer Delegationen mot segregation pröva vilka organisationer som får ta del av stödet för att i ett första skede göra en kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete.

– En kartläggning behövs för att få en grundläggande förståelse för och kunskap om lokala premisser och utmaningar. Den kan öka förutsättningarna för samverkan mellan aktörer. Vi ser redan nu att flera organisationer som tidigare lämnat in enskilda intresseanmälningar gått samman och samverkar kring kartläggningar lokalt. Det är viktigt att alla aktörer som deltar i arbetet får en gemensam insikt kring problembilden, säger Charlotte Johansson, verksamhetschef på Delegationen mot segregation.

Nästa beslutstillfälle i årets utlysning är den 20 september.

Back To Top