skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Stort intresse för att arbeta mot segregation

Över 300 intresseanmälningar från kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser har kommit in till Delegationen mot segregation.

Kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser har haft möjlighet att skicka in en intresseanmälan för att få stöd för samverkan och kunskapsutbyte från Delegationen mot segregation. Totalt lämnade kommuner och landsting in 100 intresseanmälningar och motsvarande antal från ideella föreningar och stiftelser var 216.

Delegationen mot segregation arbetar nu med en urvalsprocess gällande vilka som erbjuds söka ekonomiskt stöd. Myndigheten har möjlighet att fördela 53 miljoner kronor i statsbidrag för arbete mot segregation under 2018.

Back To Top