skip to Main Content

Störningar på webb

På grund av det varma vädret har Delegationen mot segregation haft problem med störningar i form av att webbplatsen legat nere. Även resten av IT-miljön har påverkats, till exempel e-post-systemet. Anledningen är att Södertörns högskola, som Delegationen mot segregation samlokaliserar med, har varit tvungen att stänga ner IT-system, eftersom all fjärrkyla i området behövs omdirigeras till att kyla Karolinska sjukhuset Huddinge.
Störningar kan även förekomma under vecka 32.

Back To Top