skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Statsbidragen 2018: Inledande steg i arbete som kräver långsiktighet

En sjättedel av landets kommuner, cirka en tredjedel av landets regioner och nära hundra föreningar och stiftelser har under 2018 fått medel av Delegationen mot segregation. Genom medlen har bidragsmottagarna tagit steg på vägen, men deras arbete för att minska och motverka segregation behöver mer tid och stöd. Det visar en rapport som myndigheten har lämnat till regeringen.

– Rapporten visar att statsbidragen har bidragit till att skapa förutsättningar för att kommande insatser för att minska och motverka segregation baseras på kunskap om vilka faktiska behov som finns. Delegationen mot segregation ser att det behövs ett fortsatt stöd för att få till en långsiktighet i det arbetet, säger Charlotte Johansson, verksamhetschef på Delegationen mot segregation.

Under 2018 hade Delegationen mot segregation i uppdrag att fördela 53 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner och landsting och till ideella föreningar och stiftelser i deras arbete för att minska segregation. I rapporten, som lämnas till regeringen idag, redovisas hur aktörerna har använt medlen.

Myndigheten har fördelat statsbidrag till 150 kartläggningar, behovsanalyser och planer för fortsatt arbete. Det innebär att en sjättedel av landets kommuner, cirka en tredjedel av landets regioner och nära hundra föreningar och stiftelser har fått medel. Bidragsmottagarna har kartlagt segregation genom att belysa skillnader i levnadsvillkor mellan grupper i ett område, i en kommun eller en region. Syftet med utlysningen har varit att få fler aktörer att samverka i ett kunskapsbaserat arbete mot segregation.

Bidragsmottagarna har haft olika startpunkter. Det påverkar vilken kunskapsutveckling som har behövts och ägt rum. Delegationen mot segregation ser att det kommer att ta tid att implementera ett sammanhållet arbete mot segregation. Statsbidraget har dock skapat förutsättningar för aktörer att ta inledande steg i ett sådant flerårigt arbete.

Myndigheten skriver i rapporten att statsbidragsanvändningen påverkades negativt av det besked som kom i slutet av 2018 om att myndigheten skulle avvecklas och inga nya bidragsmedel skulle tillföras. Under 2019 har beslut fattats om att myndigheten ska vara kvar. Dock finns inga nya bidragsmedel att söka under 2019.

Ladda ned “Redovisning av statsbidrag 2018” här

Back To Top