skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Statsbidrag har delats ut för insatser mot segregation

Under 2017 har Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation fördelat statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder som ska motverka och minska segregation och bryta strukturella segregationsmekanismer.

Totalt har 65 ansökningar beviljats och drygt 26 miljoner kronor fördelats till 47 kommuner, kommunalförbund eller landsting. Regeringen har i budgetpropositionen aviserat nya medel för åren 2018–2020. Dessa medel kommer att fördelas av Delegationen mot segregation.

Statsbidrag till kommuner och landsting 2017 (pdf)

Back To Top