skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Slutrapporter om segregation inlämnade

De kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser som har fått stöd från Delegationen mot segregation för att ta fram kartläggningar, behovsanalyser och planer för fortsatt arbete, har nu lämnat in sina slutrapporter till myndigheten.

Under 2018 har 150 aktörer, 54 kommuner och landsting och 96 ideella föreningar och stiftelser fått ekonomiskt stöd från Delegationen mot segregation för att arbeta med att minska och motverka segregation. I slutrapporterna, som nu har lämnats in till myndigheten, redovisar de hur de har använt medlen.

Genom kartläggningarna och behovsanalyserna har fler kunnat få upp ögonen för vilka behov det finns lokalt och regionalt.

Det är kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser över hela landet som har kartlagt segregationen lokalt och regionalt.

Senast den 1 juni ska Delegationen mot segregation lämna in en rapport till regeringen om det övergripande resultatet.

Ladda ned Sammanställning av slutrapporterade statsbidrag 2018

Fakta: kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete

Aktörer beviljades medel från Delegationen mot segregation för att genomföra en kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete. Syftet med kartläggningen var att få en bild av uppväxt- och levnadsvillkoren i ett enskilt område, i en kommun eller i en region. Det handlade om att samla in fakta såsom statistik, forskningsunderlag och annan kunskap, till exempel invånares synpunkter och erfarenheter. Utifrån kartläggningen skulle därefter en behovsanalys ur ett segregationsperspektiv göras. Det kunde till exempel handla om skillnader i livsvillkor mellan grupper i olika geografiska områden. Med kartläggning och behovsanalys som underlag var uppdraget sedan ta fram en plan för fortsatt arbete.

Back To Top