skip to Main Content
Se Delmos Webbinarier Om Segregation På Youtube

Se Delmos webbinarier om segregation på Youtube

Hur ser den socioekonomiska boendesegregationen ut? Och vilken roll spelar socioekonomiska faktorer i ojämlikheten gällande vilka som deltar i val, upplever sig delaktiga i samhället och hörs i samhällsdebatten? Nu kan du se Delmos webbinarier om bland annat dessa ämnen på myndighetens Youtubekanal.

I våras anordnade Delmos bland annat webbinarier på tema demokrati och socioekonomisk boendesegregation på de digitala MR-dagarna. Delmos har också publicerat dessa webbinarier på myndighetens Youtubekanal.

Boendefrågan central i segregation

Boendesegregation hänger tätt ihop med segregation inom andra områden, till exempel skolsegregation. Därför är det viktigt att se helheten och strukturerna i segregationens orsaker och konsekvenser.

– Man har stora möjligheter att förändra helheten, genom att arbeta mot just boendesegregation. Genom att tänka in social hållbarhet i bostadspolitik och bostadsbyggande kan vi bryta segregationsmönster och stärka förutsättningarna för allas rätt till bostad. Det krävs långsiktiga åtgärder för att komma åt boendesegregationen, säger Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation.

Webbinarium: hur ser den socioekonomiska boendesegregationen ut?

Hur hänger segregation inom exempelvis boende, skola och arbetsmarknad ihop och hur påverkar de varandra? Det är ämnet för detta webbinarium, som Delmos anordnade på MR-dagarna 2021.

I panelen medverkar följande personer:

  • Anders Kessling, direktör för Delmos,
  • Roger Andersson, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet,
  • Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi och utredningssekreterare i utredningen för en jämlikare skola (SOU 20000:28),
  • Katarina Nyman, hållbarhetsstrateg i Trollhättan kommun,
  • samt Linnea Lindkvist, rektor för Hammarkullskolan i Göteborg.

Moderator är Karen Austin, utvecklingsledare på Delmos.

Webbinarium: En demokrati för alla?

Det finns en ojämlikhet i vilka som deltar i val, upplever sig delaktiga i samhället och hörs i samhällsdebatten. Och klyftorna är kopplade till socioekonomiska faktorer. Delmos har i rapporten “En demokrati för alla?” undersökt det demokratiska deltagandet och den upplevda möjligheten att delta i demokratin och samhället i områden med socioekonomiska utmaningar jämfört med andra områden.

Det är utgångspunkten för detta webbinarium, som Delmos anordnade på MR-dagarna 2021.

I panelen medverkar följande personer:

  • Jesper Bornlinder Thiborg, analytiker på Delmos,
  • Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen The Global village och Järvaveckan,
  • Erika Sjöblom, t f utvecklingschef Sundbybergs stad samt
  • Daniel Wohlgemuth, kansliråd på kulturdepartementet.

Moderator är Emmy Bornemark, utvecklingsledare på Delmos.

Kunskap grund för förändring

Segregationen påverkar hela samhället, samtidigt som segregationens konsekvenser slår olika mot olika grupper.

– Segregation innebär att man får olika livschanser beroende på var man bor. Det kan leda till sämre förutsättningar inom exempelvis andra viktiga rättighetsområden som skola, hälsa och demokratisk delaktighet. Men segregation är ingen naturlag! Och kunskap om hur det ser ut i samhället och om hur segregation fungerar är grundläggande för att faktiskt kunna bryta segregationen, säger Anders Kessling.

 

Se Delmos webbinarier från MR-dagarna

Webbinarium: Hur ser den socioekonomiska segregationen ut? 

Webbinarium: En demokrati för alla? 

Följ Delmos på Youtube.

MR-dagarna

MR-dagarna 2020 genomfördes på grund av covid-19 genomförs digitalt i april 2021.

Läs mer om MR-dagarna på MR-dagarnas webbplats. 

 

Back To Top