skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Samråd om Covid-19: Ojämlikheten kan fördjupas

Coronakrisen kan bidra till ökade skillnader i samhället. Och det är civilsamhällesorganisationerna som märker av detta först. Det visade tisdagens samråd som hölls med civilsamhällets organisationer om den kris som drabbat samhället till följd av det nya coronaviruset.  

Syftet med samrådet vaatt diskutera nulägesbilder av arbetet mot segregation. Samrådet ägde rum tisdagen 2 juni, och vid mötet deltog bland annat representanter från Röda Korset och Landsrådet för Sverigeungdomsorganisationer  

Ställer om istället för att ställa in 

Samtliga organisationer som deltog vittnade om att de har påverkats av Covid-19, och har tvingats anpassa sin verksamhet. Till exempel har Stadsmissionen ställt om till individuella lösningar istället för att möta hemlösa i grupp. 

– Vi i det civila samhällets organisationer ställer inte in utan vi ställer om nu under corona. Vi har tvingats anpassa oss efter rådande förhållanden och rikta in oss där behoven är som störst, sa Maria Jörfalk från Stockholms länsbildningsförbund 

Allmänheten engagerar sig 

Organisationerna berättade också att människor visat ett fantastiskt engagemang. Hyresgästföreningen lyckades till exempel snabbt  12 000 volontärer att medverka i föreningens satsning ”Goda grannar”berättade Sophia Lövgren på föreningen. Syftet med ”Goda grannar” är att kontakta hyresgäster som tillhör riskgruppen för att kunna erbjuda stöd med att till exempel handla mat eller mediciner.  

Civilsamhället snabba på att möta behov 

– Det finns en medvetenhet om att den kris som samhället nu upplever innebär att skillnaderna mellan olika människor ökar. Och i den verkligheten är det civila samhällets organisationer som är snabbast ute för att möta upp medborgarnas behov, säger Marina Tjelvling, verksamhetsutvecklare på Delmos. 

I krisen blir det tydligt att människor har olika förutsättningar att skydda sig mot viruset. Exempelvis kan socioekonomiska förutsättningar påverka trångboddheten. Många har yrken där det inte går att arbeta hemifrån. Det finns dessutom redan hälsoutmaningar som är kopplade till socioekonomisk bakgrund. 

Det kan fördjupa den ojämlikhet som redan finns och leda till ytterligare segregation. 

Delmos följer utvecklingen 

Därför är det viktigt att civilsamhälle, kommun, myndigheter och näringsliv samordnar sina insatser ännu mer. På det viset kan man utnyttja resurserna mer effektivt i arbetet mot segregation. 

Delegationen mot segregation följer utvecklingen av hur covid-19 påverkar segregation på kort och lång sikt genom kontakt med civilsamhälle, kommuner, myndigheter och forskare. Samråden med civilsamhället är en del i det arbetet. 

 

Fakta: Samråd om covid-19 och segregation:

 • Samrådet är det första av tre samråd om hur covid-19 påverkar på segregation.
 • Samråden arrangeras på initiativ av Delmos tillsammans med Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD). Länk till Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD). 
 • Syftet med samråden är att: 
  • få en bild av nuläget och en förståelse för vilka insatser som görs 
  • se vilket kunskapsbehov som finns framöver 
  • ge en möjlighet att diskutera förebyggande åtgärder och möjligheter till ökad samverkan
 • Aktörerna som bjudits in till samrådet representerar verksamheter inom arbetsmarknad, boende, utbildning, demokrati och civilsamhälle samt brottslighet. Det är sakområden som är prioriterade i arbetet mot segregation.  
 • Nästa samråd äger rum 10 juni. Länk till nästa samråd i Delmos kalendarium.
Back To Top