skip to Main Content
Så Kan Du Förbereda Dig Inför Utlysningen Av Statsbidrag 2021

Så kan du förbereda dig inför utlysningen av statsbidrag 2021

Delmos kommer att utlysa årets statsbidrag under februari månad. I samband med utlysningen lanserar Delmos även ett digitalt ansökningssystem för dig som vill ansöka om statsbidrag för att minska och motverka segregation. Det innebär att ansökningsprocessen blir enklare. I den här artikeln hittar du information om ansökan, så att du redan nu kan du börja förbereda din ansökan. 

Allt kommer att skötas digitalt i ansökningsprocessen för statsbidrag för att minska och motverka segregation. Det innebär bland annat att du inte längre behöver skicka in pappersblanketter till Delmos. 

För att använda e-tjänsten behöver du logga in med e-legitimation. De personer som ska signera organisationens ansökan behöver också ha e-legitimation.  

Allt fylls i digitalt 

Alla uppgifter i ansökan fylls i digitalt. Den sökande organisationen bifogar de dokument som efterfrågas, till exempel stadgar och verksamhetsberättelser.  

Redan innan e-tjänsten öppnar i februari kan du förbereda dig genom att ta fram en del av den information som du behöver i ansökningsprocessen. 

Det här kan du förbereda 

Några av de uppgifter som din organisation behöver ange i e-tjänsten är kontaktuppgifter till er organisation och era eventuella samarbetsorganisationer, beskrivning av den insats som ni söker medel för att genomföra samt budget. 

Din organisation behöver också redogöra i e-tjänsten för bland annat vilka resultat ni förväntar er av insatsen ni söker medel för samt vilka geografiska områden insatsen berör. 

Här nedanför hittar du en lista över frågor och uppgifter i e-tjänsten. Utifrån denna lista kan du alltså redan nu börja förbereda ditt underlag för ansökan. 

Frågor att besvara i ansökan om statsbidrag – kommuner och regioner 

Frågor att besvara i ansökan om statsbidrag – vissa ideella organisationer 

E-tjänsten öppnar under februari månad 

Den nya tjänsten öppnar under februari månad. I e-tjänsten kommer du även att hitta mer information som fungerar som stöd i ditt ansökningsarbete. 

Gå in på Delmos e-tjänst. 

Läs mer om statsbidrag  2021.

Läs mer om förordningsändringarna. 

Back To Top