skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Regeringsbeslut om bidrag mot segregation

Regeringen har nu fattat beslut om de två bidragsförordningar som dels innebär att det civila samhället, dels kommuner och landsting kan söka medel för arbete mot segregation. Det är Delegationen mot segregation som kommer att fördela medlen, som under 2018 ligger på 53 miljoner kronor. Under 2019 beräknas 75 miljoner kronor delas ut.

– Tidigare har arbetet mot segregation ofta skett i kortsiktig projektform. Syftet med de nya bidragsförordningarna är att stödja det långsiktiga arbetet som krävs för att komma åt de strukturella orsakerna bakom segregation, säger Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation.

Under 2017 har Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation delat ut medel till kommuner och landsting för att “förbättra situationen i socialt utsatta områden genom att motverka och minska segregation och bryta strukturella segregationsmekanismer”. Den förordning som användes då, kommer att ersättas av en ny förordning med ökat fokus på att samordna arbetet mot segregation. Samtidigt ska ytterligare en förordning möjliggöra för det civila samhället att ansöka medel.

– Beslutet har nu tagits av regeringen, men än så länge väntar vi på att få ta del av det. Vi kommer därefter att arbeta för att få till utlysningar innan sommaren, säger Inger Ashing.

Läs regeringens pressmeddelande

Back To Top