skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Regeringen skjuter till medel till Delegationen mot segregation

I vårändringsbudgeten får Delegationen mot segregation en anslagsökning med 11 miljoner under 2019. Regeringen föreslår inga nya statsbidrag för 2019.

Bakgrunden är att riksdagen i december förra året beslutade att halvera Delegationen mot segregations anslag i syfte att avveckla myndigheten. De medel som då togs bort från anslaget har nu återförts. Dessutom skriver regeringen att den inte anser att myndigheten ska avvecklas.

Det finns inga nya statsbidrag för att minska och motverka segregation med i budgeten för 2019.

Läs hela vårändringsbudgeten på regeringens webbplats

Back To Top