skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Regeringen ger Delegationen mot segregation nytt uppdrag om analys av ungdomspolitik

Idag ger regeringen Delegationen mot segregation ett uppdrag att inkomma med analyser som kan bidra till utvecklingen av regeringens ungdomspolitik.

Regeringen skriver att myndigheten ska analysera målgruppen ungdomar i åldern 13–25 år med utgångspunkt från målet om att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Analysen från Delegationen mot segregation ska sedan användas för en kommande skrivelse till riksdagen och ett nytt handlingsprogram för ungdomspolitiken. Analyserna ska även bidra till Sveriges genomförande av Europeiska unionens ungdomsstrategi.

Senast den 30 november ska myndigheten lämna en skriftlig redovisning till Regeringskansliet.

Läs “Uppdrag till Delegationen mot segregation att inkomma med analyser till regeringens ungdomspolitik” 

Back To Top