skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Regeringen föreslår att Delegationen mot segregation får vara kvar

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att Delegationen mot segregation ska få fortsätta sin verksamhet.

– Det är förstås glädjande att myndigheten får vara kvar och att vi får fortsätta att tillsammans med andra aktörer arbeta med att minska och motverka segregation, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation.

Det var i december 2018 som riksdagen fattade beslut om att halvera myndighetens anslag under 2019 i syfte att avveckla verksamheten.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna.

Läs mer i regeringens pressmeddelande

Back To Top