skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Rapport om lokalt arbete mot segregation

I en ny rapport presenteras en lägesbild av arbete som utförs lokalt och regionalt, samt utmaningar och möjligheter som finns kopplade till segregation. Rapporten är framtagen av den kommitté som inrättade Delegationen mot segregation.

Mellan augusti och oktober 2017 träffade Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation representanter från 32 kommuner, flera landsting, civilsamhällesorganisationer, forskare och olika verksamheter. Syftet var att få kunskap om arbetet som utförs samt om de utmaningar och möjligheter som finns kopplade till segregation. Nu har besöken sammanfattats i en rapport, som inte ger en allomfattande bild av arbetet som bedrivs mot segregation men som kan vara en av flera utgångspunkter för myndighetens framtida arbete.

Ladda ned Segregation – En bild av läget i landets kommuner inför bildandet av Delegationen mot segregation (pdf)

Back To Top