skip to Main Content

Nyheter

Vad är aktuellt just nu? Här hittar du samlade nyheter från Delegationen mot segregation.


Intresset stort för nationell uppföljning av segregation

Delegationen mot segregation har i uppdrag att följa upp segregationens utveckling och arbetet med att minska och motverka segregation i Sverige. Ett första led i uppdraget är att föreslå hur ett uppföljningssystem kan se ut. Det blir det första i sitt slag där statistik kan jämföras på bred basis nationellt för att ge en bild av segregationen. Myndigheten har därför bett om återkoppling från andra organisationer, och intresset har varit stort.

Störningar på webb

På grund av det varma vädret har Delegationen mot segregation haft problem med störningar i form av att webbplatsen legat nere.
Back To Top