skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Nytt regleringsbrev: Delegationen mot segregation får fortsätta sin verksamhet

Regeringen har nu beslutat att ändra regleringsbrevet för Delegationen mot segregation och att tillföra myndigheten 11 miljoner kronor så att den kan fortsätta sin verksamhet under 2019.

Bakgrunden är att riksdagen i december förra året beslutade att halvera Delegationen mot segregations anslag i syfte att avveckla myndigheten. De medel som då togs bort från anslaget har nu återförts så att myndigheten kan fortsätta sin verksamhet under 2019.

Läs mer om myndighetens uppdrag och ladda ned regleringsbrevet här

Läs pressmeddelande från regeringen här

Back To Top