skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Nya förordningar om bidragsfördelning

Under 2018 kan kommuner och landsting samt det civila samhällets organisationer sammanlagt söka 53 miljoner i statsbidrag för arbetet mot segregation. Det är Delegationen mot segregation som kommer att dela ut bidragen.

Syftet med bidragen är att bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå.
De två nya förordningarna finns nu att läsa i regeringskansliets rättsdatabas. Delegationen mot segregation har ambitionen att ta fram utlysningar innan sommaren, aktuell information om utlysningarna kommer att meddelas på webbplatsen.

Länk till Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Länk till Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Back To Top