skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Ny myndighet mot segregation

Delegationen mot segregation, Delmos, inrättades den 1 januari 2018. Myndigheten ska bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden.

– Tidigare erfarenheter visar att arbetet mot segregation måste präglas av långsiktighet, tidiga insatser och fungerande samarbete mellan stat, kommun och andra aktörer. Delegationen mot segregation ska verka för just detta och på så sätt öka effekten av regeringens och kommunernas insatser, säger Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister.

Delmos är en så kallad enrådighetsmyndighet, det innebär att den leds av en direktör snarare än en styrelse eller en nämnd. Myndighetens kansli ligger i Flemingsberg, Huddinge kommun, och är samlokaliserad med Södertörns högskola.

Instruktion för Delegationen mot segregation

Back To Top