skip to Main Content

Nu öppnar utlysningen för 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Den 15 februari öppnar utlysningen av statsbidrag till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Statsbidraget är en möjlighet för dessa kommuner att fortsätta sitt arbete med att minska och motverka social och ekonomisk segregation. Kommunerna kan söka bidrag för sammanlagt 160 miljoner kronor. Sista ansökningsdatum är den 31 mars 2021. 

Regeringen har beslutat om att Delegationen mot segregation under 2021 tar över Tillväxtverkets uppdrag med att fördela statsbidrag till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden.  

Syftet med statsbidraget är att stärka ekonomisk och social utveckling i kommunerna för att minska klyftorna i samhället.  

De 32 kommunerna har valts ut av regeringen för att de har områden med stora socioekonomiska utmaningar. Urvalet baseras på fyra kriterier som kännetecknar socioekonomisk status: hög arbetslöshet, låg sysselsättningsgrad, låg utbildning och lågt valdeltagande. 

160 miljoner kronor i statsbidrag till de 32 kommunerna 

Delegationen mot segregation har under 2021 i uppdrag att fördela 160 miljoner kronor inom ramen föstatsbidraget till de 32 kommunerna. Varje kommun har ett förbestämt belopp som anger hur stort bidrag de kan söka. Det är enbart de 32 kommunerna som kan ansöka om det här statsbidraget.

Vad kan ni söka bidrag för? 

De 32 kommunerna kan under 2021 söka bidrag för följande: 

  • Att genomföra åtgärder för att stärka ekonomisk och social utveckling i de socioekonomiskt eftersatta områdena 
  • Att ta fram en övergripande plan för att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i socioekonomiskt eftersatta områden. 

Kommunerna bör ha ett långsiktigt och sektorsövergripande perspektiv för både planer och åtgärder. 

Läs mer om statsbidraget till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. 

Deadline för ansökan 

Er ansökan ska vara inlämnad till myndigheten senast den 31 mars 2021. Observera att du inte kan ansöka i e-tjänsten om just statsbidraget för 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden.  

Ansökan görs via den blankett som Delmos har skickat ut till de 32 kommunerna via Delmos nätverk. 

Vill du ta del av blanketten eller har andra frågor? Kontakta oss på bidrag@delmos.se.  

Back To Top