skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Nu öppnar Utlysningen Av Statsbidrag För Arbete Mot Segregation

Nu öppnar utlysningen av statsbidrag för arbete mot segregation

Den 23 februari öppnar Delegationen mot segregation utlysningen av statsbidrag för arbete mot segregation. Statsbidragen är en möjlighet för de aktörer som vill stärka och utveckla sitt arbete med att minska och motverka segregation. Kommuner, regioner och kommunalförbund samt ideella föreningar, stiftelser och trossamfund kan söka bidrag för sammanlagt 85 miljoner kronor. Sista ansökningsdatum är den 22 mars. 

Delegationen mot segregation fördelar varje år medel till arbete för att minska och motverka segregation. Syftet med statsbidragen är att stödja insatser som bidrar till att långsiktigt minska och motverka segregation eller stärka och utveckla det arbetet på lokal och regional nivå.  

Statsbidragen gör det möjligt att arbeta strategisktkunskapsbaserat och långsiktigt vilket är det bästa sättet att arbeta med segregation. Bidrageär också ett stöd för att få till både samverkan och insatser utifrån lokala och regionala behov. 

Det är viktigt att tänka på att det inte finns någon enskild insats som i sig kan bryta segregationen, utan det krävs ett långsiktigt sektorsövergripande arbete över olika områden av en bredd av aktörer på nationell, regional och lokal nivå. 

85 miljoner kronor i statsbidrag 

Delegationen mot segregation fördelar i den här utlysningen statsbidrag för sammanlagt 85 miljoner kronor till kommuner, regioner och kommunalförbund, samt till ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. 

Den 17 december 2020 beslutade regeringen om ändringar i bidragsreglerna. Detta innebär bland annat att även trossamfund som uppfyller vissa formella krav kan söka bidraget för vissa ideella föreningar. 

Läs mer om förordningsändringarna. 

Vad kan du söka bidrag för? 

Det arbete som kommuner, regioner och kommunalförbund samt de ideella organisationerna kan söka bidrag för ska alltid bygga på kunskap om segregationens nuläge, konsekvenser och de behov som segregationen ger upphov till. Arbetet kan ske på såväl lokal som regional nivå. 

Kommuner, regioner och kommunalförbund kan söka medel för följande: 

  • kunskaps- och metodutveckling 
  • gemensamt agerande och strategisk samverkan  
  • direkta insatser med utgångspunkt i lokala eller regionala behov.  

En ansökan kan ha en eller flera inriktningar. Statsbidragen för kommuner och regioner ska alltid användas för att förstärka eller utveckla befintlig verksamhet, men får inte ersätta redan befintlig finansiering. 

Läs mer om Statsbidrag 2021 till kommuner och regioner. 

Ideella föreningar, stiftelser och trossamfund kan söka medel för följande 

  • kunskaps- och metodutveckling 
  • gemensamt agerande och strategisk samverkan  
  • direkta insatser med utgångspunkt i lokala och regionala behov.  

En ansökan kan ha en eller flera inriktningar. Verksamheten i en ansökan ska alltid genomföras i samarbete med en eller flera andra ideella organisationer och ha en lokal förankring.  

Läs mer om Statsbidrag 2021 till vissa ideella organisationer 

Deadline för ansökan  

Din ansökan ska vara inlämnad till myndigheten senast den 22 mars. 

Ansökan görs i Delegationen mot segregations nya e-tjänst. 

Läs mer om Delmos e-tjänst.  

Läs mer om hur andra har arbetat mot segregation med hjälp av statsbidraget: 

Hälsinglands utbildningsförbund: ”Den främsta orsaken till segregation är de socioekonomiska skillnaderna” 

Folkets Hus och Parker efter statsbidraget: ”Den lokala förankringen och det breda samarbetet gör skillnad” 

Back To Top