skip to Main Content

Nu går det att söka statsbidrag för arbetet mot segregation

Delegationen mot segregations utlysning av statsbidrag för 2020 är nu igång. Kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser kan söka sammanlagt upp till 82 miljoner kronor.

Delegationen mot segregation vill med utlysningen bidra till att skapa goda förutsättningar för aktörer på olika nivåer att bedriva ett långsiktigt arbete mot segregation. Utlysningen ska stödja kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser att etablera och fördjupa relationer samt öka kunskap och samsyn i arbetet med att minska och motverka segregation.

Kommuner och regioner kan söka pengar för:

Att ta fram och utveckla kunskap om segregationens nuläge, orsaker och insatser för att motverka den.

  • Att arbeta med strategisk samverkan och gemensamt agerande.
  • Delegationen mot segregation kan fördela högst 57 miljoner kronor till kommuner och regioner.

Läs mer om Statsbidrag 2020 – kommuner och regioner

Ideella föreningar och stiftelser kan söka pengar för:

  • Insatser som skapar goda förutsättningar för ett långsiktigt arbete och som främjar förbättrade uppväxt- och levnadsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar och bidrar till jämlikhet.

Delegationen mot segregation kan fördela högst 23 miljoner kronor till ideella föreningar och stiftelser.

Läs mer om Statsbidrag 2020 – ideella föreningar och stiftelser

Back To Top