skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Nu går det att anmäla intresse för samverkan och kunskapsutbyte

Kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser kan nu anmäla intresse för att få stöd i arbetet för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på lokal och regional nivå.

– Tidigare erfarenheter i arbetet mot segregation har visat att det är viktigt att arbeta sektorsövergripande och kunskapsbaserat. Genom att bjuda in till samverkan och kunskapsutbyte, vill Delegationen mot segregation arbeta för att öka de långsiktiga effekterna av insatserna mot social och ekonomisk segregation, säger Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation.

Intresseanmälan är öppen till och med 15 maj 2018. Intresseanmälan är en förutsättning för att senare söka statsbidrag. Under 2018 har Delegationen mot segregation möjlighet att fördela sammanlagt 53 miljoner kronor till kommuner och landsting samt till civila samhället.

Ladda ner intresseanmälan och fakta:

Intresseanmälan – kommuner och landsting (pdf)

Intresseanmälan – ideella föreningar och stiftelser (pdf)

Fakta om statsbidraget – kommuner och landsting (pdf)

Fakta om statsbidraget – ideella föreningar och stiftelser (pdf)

Länk till Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Länk till Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Back To Top