skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Många organisationer kartlägger segregation

Just nu pågår ett omfattande kartläggningsarbete runt om i landet för att identifiera behov av insatser för att minska och motverka segregation. 150 organisationer fick slutligen positivt besked från Delegationen mot segregation på sin ansökan för att utföra kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete.

Under 2018 lämnade fler än 300 organisationer in intresseanmälan, över 200 av dem fick i ett andra steg möjlighet att ansöka om att göra kartläggningar, behovsanalys och plan för fortsatt arbete. Slutligen har 150 organisationer, 54 kommuner och landsting och 96 ideella föreningar och stiftelser, fått beviljat stöd till kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete för att motverka och minska segregation.

I ett tredje steg har dessa organisationer också möjlighet att söka stöd för att driva vidare utveckling kopplat till samverkan och kunskapsutbyte. Utlysningen är endast öppen för de organisationer som har gjort ett kartläggningsarbete med stöd av Delegationen mot segregation.

– Arbetet som sker just nu är högintressant främst för organisationerna själva naturligtvis, men också för andra relevanta aktörer. I kartläggningsarbetet har organisationerna möjlighet att identifiera samverkansparter för att motverka segregationen tillsammans. Vi kommer genom slutrapporterna att få mycket information om hur segregationen i Sverige ser ut, säger Charlotte Johansson, verksamhetschef på Delegationen mot segregation.

Back To Top