skip to Main Content
Många Ansökte Om Statsbidrag Mot Segregation

Många ansökte om statsbidrag mot segregation

200 ansökningar om statsbidrag för arbetet mot segregation har kommit in i årets utlysning från Delegationen mot segregation (Delmos). Flest ansökningar kommer från storstadsregionerna.

– Det är glädjande att se att intresset för att arbeta för att minska och motverka segregation är fortsatt stort. Vi ser att fler ansökningar är kunskapsbaserade. Vi ser också en ökad samverkan lokalt för att stärka och utveckla arbetet samt långsiktigt minska och motverka segregation, säger Anders Kessling, direktör på Delmos.

Delmos kan fördela 85 miljoner kronor

Myndigheten kan i år fördela 85 miljoner kronor till kommuner och regioner samt till civilsamhällesorganisationer i stöd för deras arbete med att långsiktigt minska och motverka segregation. Totalt har 149 civilsamhällesorganisationer samt 48 kommuner och regioner ansökt om ett sammanlagt belopp på cirka 276 miljoner kronor.

Kommuner och regioner satsar på kunskaps- och metodutveckling

Aktörerna har kunnat söka stöd för kunskaps- och metodutveckling för att förbättra arbetet mot segregation. De har även kunnat söka stöd för att gemensamt med andra aktörer arbeta mot segregation (samverkan) eller för direkta insatser utifrån en kartläggning av behov i det egna området. Vanligast är att kommuner och regioner har sökt stöd för kunskaps- och metodutveckling.

– Vi vet att det behövs kunskap om både orsakerna bakom segregation, men också om vad som fungerar för att bryta den. Det är därför positivt att det verkar vara så många kommuner som vill ta fram lokal kunskap om dessa frågor, säger Anders Kessling.

Många ansökningar från storstadsområden

Flest ansökningar kommer från storstadsområden: Stockholm (47 ansökningar), Skåne (31 ansökningar) och Västra Götaland (27 ansökningar).

– Det är inte förvånande att det är många storstadsområden som ansöker. Vi vet att det finns en problematik med segregation där, men även att det är mycket arbete som pågår, säger Anders Kessling.

Vill arbeta med demokratifrågor

En annan trend i år är att många sökt medel för arbete med demokratifrågor: det är det vanligaste sakområdet både hos kommuner och regioner och hos civilsamhället.

Delmos kommer att fatta beslut om vilka aktörer som tilldelas medel i maj. I år ska Delmos även fördela 160 miljoner kronor i medel till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Samtliga bland dessa kommuner har nu inkommit med ansökan.

Läs mer om Delmos statsbidrag 2021.

Back To Top