skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Många ansökningar om statsbidrag

Delmos har fått in många ansökningar om statsbidrag 2020. Flest ansökningar kommer från storstadsregionerna, och från civilsamhällesorganisationer. Totalt fördelar myndigheten i år cirka 82 miljoner kronor i statsbidrag för att minska och motverka segregation.

Delegationen mot segregation har fått in 268 ansökningar om statsbidrag 2020. Majoriteten av ansökningarna – 203 stycken – kommer från ideella föreningar och stiftelser. 65 ansökningar kommer från kommuner eller regioner. Ansökningarna är spridda över hela landet, men allra flest ansökningar kommer från storstadsregionerna.

– Det visar att det är ett stort antal organisationer som är intresserade av att arbeta med att minska och motverka segregation, vilket är positivt. Det är dock många sökande i år och myndigheten har begränsat med medel att fördela, säger Emmy Bornemark, processledare på Delmos.

När det gäller kommuner och regioner prioriterar Delmos insatser som kan implementeras i ordinarie verksamhet samt kunskaps- och metodutveckling som sker i samråd med relevanta aktörer. När det gäller ideella föreningar och stiftelser prioriterar myndigheten ansökningar som kan visa upp ett stöd från en kommun, och myndigheten beaktar här även ett helhetsperspektiv i arbetet med att minska och motverka segregation.

Delmos fördelar i år cirka 82 miljoner kronor i statsbidrag för att minska och motverka segregation. Statsbidragen ska gå till insatser som är främjar ett kunskapsbaserat arbetssätt, och som kännetecknas av långsiktighet och samverkan med andra aktörer. För nästa år har regeringen avsatt 250 miljoner kronor till åtgärder mot segregation.

Ansökningarna handläggs under maj och juni, och Delmos räknar med att kunna fatta beslut om fördelning av medlen i mitten av juni.

Statsbidragen delas ut en gång per år.

 

Faktaruta statsbidrag:

  • Delmos har i uppdrag att fördela statsbidrag.
  • De som kan ansöka om statsbidragen är kommuner och regioner samt ideella föreningar eller stiftelser.
  • Syftet med statsbidragen är att stödja aktörernas arbete med att minska och motverka segregation.
  • Statsbidragen ska gå till insatser som präglas av kunskap, långsiktighet och samverkan.

Läs mer om Delmos uppdrag att fördela statsbidrag

 

Artikeln har uppdaterats 15 juni 2020.

Back To Top