skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Kunskap och inspiration under heldagskonferens

Den 8 december arrangerades konferensen Hur bryter vi segregationen? med anledningen av inrättandet av Delegationen mot segregation.

Under dagen medverkade bland andra samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, som berättade om regeringens reformprogram för minskad segregation, och Jonas Nygren, särskild utredare, som delade med sig av viktiga lärdomar inför starten av myndigheten. Dagen bjöd också på fördjupad kunskap om orsakerna bakom segregation samt goda exempel på samverkan och utvecklingsarbeten runt om i landet. Avslutningsvis hölls en paneldebatt på temat medskick till Delegationen mot segregation – hur ska den gå från ord till handling?

Referat av konferensen (pdf)

Sändning av konferensen

Back To Top