skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Intresseanmälan för 2019 öppnar den 1 november

Från och med den 1 november kan kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser anmäla intresse för att få stöd i arbetet för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på lokal och regional nivå under 2019.

Intresseanmälan gäller stöd för att genomföra kartläggning och behovsanalys.

Det är de kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser som inte tidigare har anmält intresse till Delegationen mot segregation samt de organisationer som har sökt under 2018, men inte fått beviljat stöd från Delegationen mot segregation, som från och med den 1 november kan lämna in intresseanmälan.

De organisationer som efter att ha skickat in en intresseanmälan får godkänt från myndigheten, har möjlighet att i ett nästa steg söka stöd för kartläggningsarbete.

– Det är viktigt att i sin intresseanmälan tydligt redovisa hur man vill bidra till att motverka och minska segregation samt att visa hur man i arbetet vill samverka med andra organisationer. Det är också viktigt att visa att det finns ett behov av kunskapsutbyte, säger Charlotte Johansson, verksamhetschef på Delegationen mot segregation.

Under 2019 kan Delegationen mot segregation fördela statsbidrag till kommuner och landsting samt till civila samhället för arbete med att motverka och minska segregation. Syftet med bidraget till ideella föreningar och stiftelser är att ge stöd till långsiktiga åtgärder som bidrar till att minska och motverka segregation på lokal nivå. Bidraget till kommuner och landsting syftar till att stödja en sektorsövergripande samordning av arbetet på lokal och regional nivå.

– Det övergripande syftet är att ge stöd till långsiktiga åtgärder, men innan myndigheten fattar beslut om hur stödet ska utformas för att bli framgångsrikt, behöver vi få ökad kännedom om hur det ser ut i landet. Det är därför kartläggningarna är viktiga, inte bara för oss utan även för de organisationer som söker bidraget, säger Charlotte Johansson.

Läs mer om Statsbidrag 2019

Back To Top