skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Inger Ashing direktör för Delmos

Inger Ashing är utsedd till direktör för Delegationen mot segregation. Hon kommer närmast från posten som nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar.

Foto: Mats Lignell

Tidigare var Inger Ashing chef och ställföreträdande generaldirektör vid Ungdomsstyrelsen, VD på Global Child Forum och ordförande för Rädda Barnen.

– Segregation är en av våra största samhällsutmaningar. För att åstadkomma förändring krävs långsiktiga lösningar och bättre samverkan och samordning. Delegationen mot segregation kommer att vara en central aktör för att åstadkomma detta och jag ser fram emot att ta mig an uppdraget som direktör för myndigheten, säger Inger Ashing.

Läs mer på Regeringen.se

Back To Top