skip to Main Content
Hur Ser Segregationen Ut I Din Kommun? Så Här Gör Du För Att Mäta!

Hur ser segregationen ut i din kommun? Så här gör du för att mäta!

Att mäta segregation är inte det lättaste. Vad ska man mäta? Och hur? Och vad gör man av resultatet? I Segregationsbarometern finns allt du behöver – så här gör du för att komma igång!

Du kanske är analytiker i en kommun där ni har börjat märka att arbetslösheten bitit sig fast i ett visst område. Lokaljournalist som vill granska inkomstskillnaderna mellan olika stadsdelar. Medlem i en organisation som jobbar för att ge unga i förorten framtidshopp.

I allt sådant arbete kan Delmos nya webbaserade system Segregationsbarometern bli ett värdefullt verktyg. Här hittar du nämligen bland annat 19 indikatorer inom statistikområden som arbetsmarknad, bostad, utbildning, demokrati och hälsa, flera bakgrundsvariabler samt olika mått, som är viktiga verktyg i arbetet.

Så här gör du för att börja mäta och följa segregation – i tre enkla steg!

Skärmdump från Segregationsbarometerns kart

1. Börja med kartan

Ett bra sätt att börja använda Segregationsbarometern är att titta på kartan som beskriver hur segregationen ser ut och utvecklas i Sverige genom fem olika områdestyper och ett ojämlikhetsindex. Du kan även välja olika årtal i kartfunktionen. På så vis kan du se vilka likheter och skillnader som finns exempelvis inom en kommun, samt vad som förändrats från år till år.

Skärmdump på kartan från Segregationsbarometerns kommunsidor.

2. Zooma in på din kommun eller län

Därefter kan du gå vidare till kommun- och länssidorna för de kommuner eller län du är intresserad av. Varje kommun och län har en egen sida.

På dessa sidor kan du se en beskrivning av graden av segregation. Du hittar även information som sätter in siffrorna i ett sammanhang, exempelvis invånarantal, hur befolkningen fördelar sig åldersmässigt samt vilka områdestyper som är vanligast i kommunen eller länet.

Skärmdump på karta från Segregationsbarometerns statistiklabb.

3. Gå på djupet i statistiklabbet

Slutligen kan du gå vidare till statistiklabbet. Där kan du undersöka en kommun eller ett län – och dess RegSO:n och DeSO:n – i taget.

I statistiklabbet kan du titta på indikatorer som disponibel inkomst, bostadsyta och andel behöriga till gymnasieskolan. Du kan också lägga till bakgrundsvariabler, som kön, åldersgrupp eller inrikes och utrikes född, för att bättre förstå likheterna och skillnaderna mellan områden.

Statistiken kan du visualisera i kartor och linjediagram. Du kan även ladda ner den som tabeller för att analysera vidare.

Kom ihåg!

Statistiken i Segregationsbarometern ger dig en bra grund för kunskap, men inte en heltäckande bild. Därför är det bra om du kompletterar analysen med exempelvis kunskap från andra myndigheter eller civilsamhället. Lokalkännedom är till exempel viktigt för att förstå att inkomsterna är låga i ett område som domineras av studenter.

Läs mer:

Vill du ha fler tips, förslag på reflektionsfrågor, information om olika indikatorer och vilka fallgropar du bör se upp för när du tolkar statistiken? Allt detta och mycket mer hittar du i Segregationsbarometern och i användarhandboken för verktyget.

Läs mer om reflektionsfrågor och Segregationsbarometern.

Läs mer om kompletterande analyser och Segregationsbarometern.

Läs mer i Användarhandboken.

Vill du veta mer om begreppet segregation och hur segregation fungerar? Läs mer på Delmos webbplats.

Hur ser det ut i din kommun eller ditt län? Gå direkt till statistiklabbet.

Back To Top