skip to Main Content
Hälsinglands Utbildningsförbund: ”Den Främsta Orsaken Till Segregation är De Socioekonomiska Skillnaderna”

Hälsinglands utbildningsförbund: ”Den främsta orsaken till segregation är de socioekonomiska skillnaderna”

Under 2020 fick Hälsinglands utbildningsförbund bland annat bidrag för att utveckla en regional samverkansmodell för att minska och motverka segregationen i Gävleborg. Mikael Vallström, forskare och projektledare på forsknings- och utvecklingsenheten på Hälsinglands utbildningsförbund, berättar om förbundets samordnande roll mitt under en brinnande pandemi 

Satsningen  den regionala samverkansmodellen innebär att förbundet tillsammans med lokala föreningar, kommuner, regionen och forskare ska skapa en samsyn kring vilka åtgärder som behövs för att motverka segregationen i region Gävleborg. 

  Syftet med arbetet är att få till en regional samverkan där regionen, kommunerna och civilsamhället sätter gemensamma mål och skapar strategier för att kunna göra kraftfulla insatser mot segregationen. Genom att vi även samarbetar med forskare i Hälsingland och Högskolan i Gävle bidrar vi med kunskap för att systematiskt och långsiktigt tillämpa lösningar som är anpassade till regionens specifika förutsättningar, säger Mikael Vallström.  

Utgår från tidigare kartläggning 

Arbetet med samverkansmodellen utgår från en kartläggning som Hälsinglands utbildningsförbund genomförde med medel från Delmos 2018. Förbundet gjorde kartläggningen i tre kommuner: Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig.  

  De här tre kommunerna är glesbygdskommuner, vilket medför att de inte har den typiska segregationen som vi ser i storstäderna. Det finns problem med utflyttning och i Nordanstig berättade invånarna att de kände sig inlåsta på grund av dåliga kommunikationer och bristfällig service. Ofta när man pratar om segregation blir det stort fokus på etniska och kulturella skillnader, men kartläggningen visade att den främsta orsaken till segregationen är de socioekonomiska skillnaderna, säger Mikael Vallström.   

Segregationen i Gävleborg

Kartläggningen visade också att det tidigare arbetet med att minska segregationen i Gävleborg har skett i projektform med tillfälliga satsningar och utan bred samverkan mellan regionen, kommunerna och civilsamhället. 

  Ett problem är att arbetet med segregation nästan aldrig är långsiktigt. Det blir ofta punktinsatser med tillfälliga medel. Vår tanke med den här samverkans- modellen är att kommunerna och regionerna måste se värdet i att jobba långsiktigt och förebyggande, även fast våra insatser kanske betalar av sig först efter några år, säger Mikael Vallström.   

Risk för större utsatthet under coronapandemin  

Tanken var att arbetet med att utveckla en regional samverkan i Gävleborg under 2020 skulle vara i full gång. Men coronapandemin kom emellan.  

  Pandemin vände upp och ned på allt. Vi hade tänkt ha en regional konferens där forskare och beslutsfattare skulle möta praktiker. Detta för att alla ska vara med på vad som behöver göras och hur vi kan arbeta mot ett gemensamt mål. Men vi insåg att vi får tänka om, så vi har haft möten på distans. Trots att pandemin har saktat ner processen har vi fått till en bra samverkan med olika parter, säger Mikael Vallström. 

Trots att Hälsinglands utbildningsförbund har lyckats skapa en samverkan i Gävleborg är Mikael Vallström orolig för hur pandemin kommer att påverka segregationen. 

  På grund av pandemin har många förlorat jobbet och det finns en risk för att fler hamnar i större utsatthet. Samtidigt har både kommunerna och regionen svårt att få ekonomin att gå ihop. Detta är oroväckande! Risken finns att regionen och kommunerna inte tycker att de har råd att genomföra de sociala insatserna och förebyggande arbetet som krävs. Då skulle vi hamna i en ännu sämre situation. 

Fakta: Statsbidrag 2020  

  • Under 2020har Delegationen mot segregation haft i uppdrag att fördela cirka 82 miljoner kronor i statsbidrag för att minska och motverka segregation. Statsbidraget fördelas till kommuner, regioner och kommunalförbund samt ideella föreningar och stiftelser.  
  • Totalt beviljade Delmos 70 aktörer statsbidrag 2020. 38 av dessa var kommuner, regioner eller kommunalförbund. 
  • Statsbidraget till kommuner och regioner 2020 skulle bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå.  
  • Statsbidraget till kommuner och regioner 2021 ska gå till att stärka och utveckla arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. 
  • Delmos prioriterade under 2020 ansökningar som samverkade med relevanta aktörer eller som syftade till att arbetet med att minska och motverka segregation integrerades i ordinarie verksamhet. 

Lista över beviljade bidrag för kommuner, regioner och kommunalförbund 2020.  

Läs mer om statsbidraget 2020.

Läs mer om att söka statsbidrag 2021. 

Back To Top