skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Första beslut om stöd för arbete mot segregation

Delegationen mot segregation har vid ett första beslutstillfälle godkänt 53 ansökningar om att genomföra en kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete för att minska och motverka segregation.

Det är 24 kommuner och landsting samt 29 ideella föreningar och stiftelser som har fått besked om att deras ansökningar är godkända.

Nästa beslutstillfälle är den 20 september. Då prövar myndigheten de organisationer som har fått begäran om komplettering i den första beslutsomgången och de organisationer som kommer in med sin ansökan den 30 augusti.

I nästa steg kan organisationerna söka stöd för genomförandet av arbetet mot att motverka och minska segregation.

Länk till Statsbidrag 2018

Back To Top