skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Förordningar om bidragsfördelning träder i kraft

Under 2018 kan kommuner och landsting samt det civila samhällets organisationer sammanlagt söka 53 miljoner i statsbidrag för arbetet mot segregation. Det är Delegationen mot segregation som kommer att fördela bidragen. Förordningarna träder i kraft den 6 april och en första utlysning respektive intresseanmälan publiceras den 16 april.

Syftet med de olika bidragen är:

  • att bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå
  • att ge stöd till civilsamhället för långsiktiga åtgärder som bidrar till att minska och motverka segregation på lokal nivå.

De två förordningarna finns att läsa i regeringskansliets rättsdatabas.

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Back To Top