skip to Main Content

Delmos utlyser inte statsbidrag under 2022 – medlen förs över till Socialstyrelsen

De statsbidragsmedel som Delmos skulle fördela för att minska och motverka segregation under 2022 förs över till Socialstyrelsen. Det har regeringen beslutat idag.

Anledningen är att Delmos ska förbereda avveckling under året. Medlen kommer i stället att fördelas till kommuner inom ramen för Socialstyrelsens redan existerande arbete att genomföra en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. Delmos kommer därför inte att lysa ut statsbidrag under 2022.

Beslutet innebär att inga nya medel ska fördelas enligt förordningarna (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation och (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation.

De beslut som Delmos tidigare fattat angående fleråriga bidrag står fast. Dessa statsbidrag kommer att fördelas som planerat.

Det är drygt 218 miljoner kronor som kommer att föras över till Socialstyrelsen.

Läs mer i regeringens pressmeddelande

Back To Top