skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Delmos redovisar statsbidrag 2019 till regeringen

Idag har Delegationen mot segregation lämnat in sin redovisning av utbetalning av statsbidrag förra året. Två kommuner och två ideella föreningar fick medel.

Under 2019 betalade Delegationen mot segregation drygt sex miljoner kronor till två kommuner och två ideella föreningar. Statsbidragen gällde genomförande av långsiktiga åtgärder mot segregation.   

Delmos hade inget uppdrag att fördela nya statsbidrag under 2019. Det berodde på att myndigheten enligt sitt regleringsbrev skulle förbereda en avveckling under året (ett beslut som ändrades först i juni 2019, då det beslutades att myndigheten skulle fortsätta sin verksamhet). De medel som delades ut under förra året var därför knutna till redan ingångna åtaganden som myndigheten hade gjort i samband med statsbidragsprocessen 2018.

Arbetet som aktörerna genomförde under 2019 resulterade i påbörjade modeller för samordning, nya funktioner för samverkan samt stöd till inom kommunal eller lokal samverkan. Aktörernas arbete ledde också tillökad kunskap gällande nulägen, behov och utvecklingsområden.

Ladda ner “Redovisning av statsbidrag 2019”

 

Back To Top