skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Delmos Presenterade Nya Funktioner Med Fokus På Nationellt Perspektiv

Delmos presenterade nya funktioner med fokus på nationellt perspektiv

Ett 60-tal åhörare besökte torsdagens webbinarium där Delmos presenterade nya funktioner i Segregationsbarometern. De nya funktionerna i verktyget ökar användbarheten i ett nationellt perspektiv och underlättar egna analyser med statistik i olika former. 

Vill du ta del av webbinariet i efterhand? Skicka ett mejl till segregationsbarometern@delmos.se

Ny kunskap kan nu tas fram om hur områden med olika socioekonomiska förutsättningar utvecklas och förhåller sig till varandra med hjälp av fakta och statistik.

–  En viktig poäng med Segregationsbarometern är att man kan bryta ner statistiken på lägre geografiska nivåer. Och nu finns det flera nya funktioner i verktyget för detta, sa Katarina Ramanius, utvecklingsledare på Delmos.

Det finns två centrala mått i Segregationsbarometern. Det ena är ojämlikhetsindex, som visar graden av segregation i exempelvis en kommun eller ett län. Det andra är områdestyper, och det är från detta mått som de nya funktionerna utgår.

Områdestyperna har utvecklats på uppdrag av regeringen. Syftet med måttet är en vedertagen definition av områden med socioekonomiska utmaningar och andra områden, som förbättrar möjligheterna att mäta och följa segregation och socioekonomiska skillnader, och därmed också skapa möjligheter att sätta in mer träffsäkra insatser för att minska och motverka segregation.

Nationella jämförelser av områdestyperna förbättrar för offentliga aktörer

Områdesstatistik är en ny funktion i Segregationsbarometern.

– Det finns sedan tidigare en befintlig och solid kunskap på individnivå. Nu finns, i och med den här funktionen, möjlighet att koppla ihop den kunskapen med specifika platser. Vilket ger stora möjligheter om man behöver sätta in insatser, säger Nina Olsson.

Hon nämnde insatser från myndigheter och fördelning av statsbidrag som exempel.

– Med den här funktionen finns möjligheter att ta fram bra underlag eller utvärdera så att bidragen landar rätt, säger Nina Olsson, utvecklingsledare på Delmos. ”Var finns vilka problem, och vad behöver vi göra åt dem?”

Områden med utmaningar finns över hela landet

På webbinariet visade Delmos runt i verktyget, med fokus på dels den nya funktionen områdesstatistik där du kan jämföra områdens olika socioekonomiska förutsättningar med hjälp av indikatorer, dels den nya kartfunktionen med polisens lista över utsatta områden. I verktygets karta kan man nu lägga utsatta områden enligt polisens definition som ett filter över den rikstäckande områdesindelningen områdestyper.

– Precis som segregation inte är ett storstadsfenomen så gäller samma sak också områden med socioekonomiska utmaningar. Därför kan det vara intressant för er att filtrera och se hur det ser ut i Sverige – att dessa områden finns över hela Sverige, sade Ulrika Gustafsson, som är analytiker på Delmos och samordnare för Segregationsbarometern.

Vill du ta del av webbinariet i efterhand?

Skicka ett mejl till segregationsbarometern@delmos.se

Läs mer:

Läs mer om nya funktionen områdesstatistik.

Läs mer om kartfunktionen med polisens lista över utsatta områden.

Besök områdesstatistiken i Segregationsbarometern

Back To Top