skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Delmos inleder sitt arbete mot segregation

Delegationen mot segregation, som inrättades den första januari, har nu inlett arbetet i lokalerna på Södertörns högskola i Huddinge. Under kommande veckor ska de nya medarbetarna sätta verksamheten för 2018.

Delmos ska bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden.

– 2018 blir ett viktigt år för arbetet mot segregation. Under februari kommer de nya medarbetarna på plats och då startar vi arbetet med att beskriva hur Delmos ska fullfölja sitt uppdrag och hur verksamheten ska bedrivas det första året, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation.

Några av myndighetens första uppgifter blir att kartlägga och sprida kunskap och forskning kring segregation och att underlätta samarbete mellan olika aktörer. Delmos ska dessutom dela ut statsbidrag under 2018. Sannolikt öppnas utlysningen under våren, ytterligare besked om kriterier för ansökan kommer så snart beslut är fattat.

Back To Top