skip to Main Content

Delmos får i uppdrag att förbereda avveckling

Delegationen mot segregation får i sitt regleringsbrev i uppdrag att förbereda avveckling av myndigheten till den 31 december 2022. Myndigheten får också i uppdrag att fördela cirka 245 miljoner kronor i statsbidrag under året.

Det är riksdagens budgetbeslut i november 2021 som är bakgrunden till uppdraget att förbereda avveckling i regleringsbrevet.

Regleringsbrevet slår också fast att Delmos under 2022 ska fördela statsbidrag till kommuner och regioner samt till vissa ideella organisationer för deras arbete att minska och motverka segregation. Det handlar om cirka 245 miljoner kronor. Delmos kommer att återkomma med utlysningen under 2022.

Myndighetens pågående uppdrag om att analysera och beskriva den socioekonomiska segregationens konsekvenser avseende hedersrelaterat våld och förtryck avbryts. Det arbetet som myndigheten hittills har genomfört, ska slutredovisas till regeringen senast den 1 maj 2022.

Ladda ned Delmos regleringsbrev för 2022

Back To Top