skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Delegationen Mot Segregation Deltar På MR-dagarna

Delegationen mot segregation deltar på MR-dagarna

Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor. Det är temat för årets MR-dagar, som går av stapeln 19-21 april, och där Delmos deltar. För boendefrågan hänger tätt ihop med segregationsfrågan.

Segregationen påverkar hela samhället, samtidigt som segregationens konsekvenser slår olika mot olika grupper. Det gäller i hög grad även boendesegregation.

Boendesegregation hänger dessutom tätt ihop med segregation inom andra områden, till exempel skolsegregation. Därför är det viktigt att se helheten och strukturerna i segregationens orsaker och konsekvenser.

– Segregation innebär att man får olika livschanser beroende på var man bor. Det kan leda till sämre förutsättningar inom exempelvis andra viktiga rättighetsområden som skola, hälsa och demokratisk delaktighet, säger Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation.

Bostad – en grundläggande mänsklig rättighet

En bostad är en grundläggande mänsklig rättighet. Men trots det så byggs och renoveras ofta fastigheter för andra grupper än de som saknar bostad.

Delmos arrangerar därför ett panelsamtal om den socioekonomiska segregationen och hur den påverkar boendefrågan.

– Boendesegregationen är inget som är satt i sten, utan den går att bryta. Bostadsbeståndet skulle behöva ses över utifrån var vi bor så att skillnaden i livsvillkor inte blir för stora mellan olika grupper. Vi ser strukturer som bidrar till och upprätthåller segregationen, och vi måste tillsammans prata om vilka lösningar som finns för att arbeta för att minska och motverka segregation. Detta är ett viktigt samtal, säger Anders Kessling.

Delmos arrangerar seminarier om boende och segregation

Under MR-dagarna arrangerar Delegationen mot segregation egna seminarier och panelsamtal, och deltar även i andra seminarier på MR-dagarna.

Anders Kessling deltar exempelvis i ett samtal om social bostadspolitik med bland andra Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister, Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren, Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder och Martin Grander, doktor i urbana studier. Detta seminarium behandlar bland annat frågor som hur dagens bostadspolitik kan reformeras så att allas grundläggande rättigheter i högre grad respekteras.

– Man har stora möjligheter att förändra helheten, genom att arbeta mot just boendesegregation. Genom att tänka in social hållbarhet i bostadspolitik och bostadsbyggande kan vi bryta segregationsmönster och stärka förutsättningarna för allas rätt till bostad. Det krävs långsiktiga åtgärder för att komma åt boendesegregationen, säger Anders Kessling.

Digital monter

Myndigheten har också en digital monter på MR-dagarna, som i år går av stapeln digitalt på grund av covid-19. I Delmos monter kan du bland annat få mer information om segregationens konsekvenser på bostadsmarknaden.

– Vi hoppas att ännu fler får upp ögonen för hur segregation påverkar hela samhället och människors förutsättningar, och hur segregationens konsekvenser och orsaker kan minskas och motverkas. Förslag och åtgärder behöver bygga på kunskap, säger Anders Kessling.

 

Webbinarier som Delmos arrangerar eller deltar i:

Anders Kessling medverkar även i invigningen av MR-dagarna på förmiddagen den 19 april, och intervjuas då cirka kl 10.30.

Delmos deltar även i webbinariet När pandemin slår mot de redan utsatta, ett panelsamtal som utgår från hur covid-19 påverkar boendesegregation och som sänds på MR-dagarnas webb den 19 april.

MR-dagarna

  • MR-dagarna 2020 arrangeras i Uppsala, men på grund av covid-19 genomförs de digitalt i april 2021.
  • Pågår 19-21 april.
  • Läs mer om MR-dagarna på MR-dagarnas webbplats. Där hittar du även information om program och priser.

 

Läs en intervju med Anders Kessling på MR-dagarnas webbplats (sidan 6 i programtidningen).

 

Back To Top