skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Delegationen mot segregation besöker Södertälje

Den 16 oktober besöker Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation, Södertälje kommun tillsammans med Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, och Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister. Syftet med besöket är att ta del av Södertäljes arbete för att minska och motverka segregation.

Under dagen, som främst handlar om brottsförebyggande arbete, kommer ministrarna och Anders Kessling att besöka Geneta familjecntral och Södertälje stadshus. Familjecentralen i Geneta kommer att presentera sitt arbete för att motverka segregation. I stadshuset kommer Anna Flink, säkerhetschef i Södertälje kommun, informera om arbetet mot välfärdsbrottslighet samt vilka utmaningar kommunen har identifierat.

– Södertälje kommun har haft ett långsiktigt arbete för att minska och motverka segregationmed fokus på tidiga insatser och att förbättra resultaten i skolan. Vi vet att det är centralt i exempelvis brottsförebyggande arbete. Det ska bli intressant att höra mer om hur Södertälje jobbar, säger Anders Kessling.    

Syftet med besöket är att ta del av det arbete som görs för att skapa jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor i ett område med socioekonomiska utmaningar.

Back To Top