skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
"Även Norrlands Inland Har Utmaningar"

"Även Norrlands inland har utmaningar"

Röster om Segregationsbarometern: Förra året började Strömsund kartlägga segregationen i sin kommun. Segregationsbarometern kan bli ett välkommet komplement till det arbetet, tror Jenniffer Bennoit, socionom och kurator i Strömsunds kommun.

I höst lanserar Delmos Segregationsbarometern, ett unikt digitalt verktyg för att mäta och följa socioekonomisk segregation i hela Sverige. För att utveckla det har myndigheten bland annat tagit hjälp av en referensgrupp. Strömsunds kommun, som redan jobbar med att kartlägga skillnaderna i sin kommun, är en av organisationerna som har deltagit i referensgruppsarbetet.

– Vi såg vissa tendenser i kommunen och tänkte, kan det här vara segregation? Vi upplevde att det var ett bostadsområde som många, främst människor med annan bakgrund än svensk, sökte sig till. Samtidigt flyttade andra därifrån. Vi ville undersöka varför, men hade inte jobbat med att mäta segregation tidigare och visste inte hur vi skulle gå till väga, säger Jenniffer Bennoit, socionom och kurator på Resurscentrum integration i Strömsund.

Kartläggning gav många nya insikter

Kommunen sökte och beviljades statsbidrag från Delmos för att genomföra kartläggningen, som blev klar i augusti i år. Den gav kommunen många nya insikter och hjälpte till att identifiera flera riskfaktorer. Den gav dock inget entydigt svar om hur omfattande segregationen faktiskt är i Strömsund, berättar Jenniffer Bennoit.

– Så nu ser vi fram emot att se vad vi kan komma fram till med hjälp av Segregationsbarometern. Men vi ville också få möjligheten att titta på hur det ser ut i resten av Jämtland och Norrlands inland. Även om man inte ska jämföra statistik mellan olika kommuner finns det kanske lärdomar att dra, säger hon.

Andra utmaningar än i storstäderna

Segregationsbarometern kan fylla en kunskapslucka, tror hon. Med Segregationsbarometern blir det för första gången möjligt att följa upp segregationen i hela Sverige på bred basis genom att mäta indikatorer inom vitt skilda samhällsområden på flera olika geografiska nivåer.

– Nästan all forskning som finns om segregation utgår från stora städer, men de förutsättningar vi har här är väldigt annorlunda. Vi har också utmaningar, men andra utmaningar än de som finns i storstäderna i södra Sverige.

Varför behövs statistik för att bekämpa segregation?

– För att det inte går att utgå från fördomar och förutfattade meningar när man väljer vilka insatser man ska göra – det behövs fakta. Och det är också viktigt att följa trender över tid, för att se om man tänker rätt, om insatserna som kommunen sätter in fungerar eller om vi behöver tänka i andra banor. I det arbetet tror jag att Segregationsbarometern kan ge oss värdefull återkoppling, säger Jenniffer Bennoit.

Läs mer:

Läs mer om resultatet i Strömsunds kommuns kartläggning här

Läs mer om Segregationsbarometern här

Vill du veta mer om Segregationsbarometern? Välkommen på webbinarium i september!

Om Segregationsbarometern

  • Segregationsbarometern är ett webbaserat system för att mäta och följa segregationens utveckling över tid i Sverige. Delmos lanserar Segregationsbarometern hösten 2021.
  • Med Segregationsbarometern blir det nu möjligt att följa upp segregationen i Sverige på bred bas, genom att mäta så många olika indikatorer inom vitt skilda samhällsområden på flera olika geografiska nivåer.
  • Segregationsbarometern riktar sig bland annat till tjänstemän inom kommuner och regioner, organisationer inom civilsamhället som arbetar med att minska och motverka segregation, samt forskare.
  • Systemets utgångspunkt är socioekonomisk boendesegregation. Med hjälp av systemet kan användarna ta fram en samlad bild av den socioekonomiska segregationen.
  • I arbetet med att utveckla systemet har Delmos arbetat med en referensgrupp med aktörer som systemet riktar sig till, exempelvis inom kommun, region och civilsamhälle.
Back To Top