skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Åtgärder mot segregation i budgetpropositionen

I budgetpropositionen för 2020 avsätts nu medel till åtgärder mot segregation och Delegationen mot segregation får fortsätta sin verksamhet.

Regeringen föreslår att Delegationen mot segregation får ett anslag om 18 miljoner kronor per år 2020–2021 och 19 miljoner kronor år 2022. Under 2019 har myndigheten haft ett anslag på 22 miljoner kronor. Myndigheten ska se över vad konsekvenserna av denna minskning kommer att bli för verksamheten.

Regeringen lägger också förslag på 500 miljoner kronor för åtgärder mot segregation under 2020. Av dessa är 415 miljoner kronor redan avsatta till 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar, utifrån beslut som fattades av Tillväxtverket under 2018. Hur resten av det ekonomiska stödet ska fördelas är inte fastlagt av regeringen ännu. Under 2021–2022 budgeteras 250 miljoner kronor årligen för åtgärder mot segregation.

I budgeten för 2019 halverades Delegationen mot segregations anslag i syfte att avveckla verksamheten. I vårändringsbudgeten fick Delegationen mot segregation tillbaka sitt anslag. Med den nya budgeten föreslås alltså att Delegationen mot segregation fortsätter sin verksamhet.

 

Back To Top