skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Angående budget 2019

Onsdagen den 12 december röstade riksdagen igenom en budget som innebär att ramen för utgiftsområde 13 ”Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering” är 519 miljoner lägre än övergångsregeringens budgetproposition. Inom utgiftsområdet ligger anslag till Delegationen mot segregation samt de statsbidrag myndigheten förfogar över.

Delegationen mot segregation avvaktar med att dra slutsatser av budgeten och inväntar att Arbetsmarknadsutskottet har behandlat utgiftsområdet.

Back To Top