skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Anders Kessling blir tf direktör för Delegationen mot segregation

Regeringen har beslutat att utse Anders Kessling till tillförordnad direktör på Delegationen mot segregation.

Anders Kessling kommer närmast från sin tjänst som departementsråd på regeringskansliet och har tidigare varit statssekreterare åt arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och hade ansvar för etableringsfrågor.

Regeringens rekrytering av en ny ordinarie direktör för Delegationen mot segregation pågår, sedan Inger Ashing i höstas lämnade tjänsten för att bli chef för Save the Children International.

Back To Top