skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Nyheter

Vad är aktuellt just nu? Här hittar du samlade nyheter från Delegationen mot segregation.


Segregationsbarometern är uppdaterad med ny statistik – möjligt att se effekter av pandemin 

Segregationsbarometern är ett unikt statistikverktyg som Delegationen mot segregation har tagit fram för att stötta och utveckla arbetet för att minska och motverka segregation. Vid lanseringen hösten 2021 byggde den mestadels på statistik från 2018. Nu har siffrorna blivit uppdaterade med aktuell statistik för 2019 och 2020, som alltså omfattar covid-19-pandemins första år.
Back To Top