skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Delegationen mot segregation i Almedalen

Delegationen mot segregationen deltar i flera seminarier under Almedalsveckan i Visby.

Måndag 2 juli

Var fjärde elev fullföljer inte sin gymnasieutbildning

Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren

Tid: 13:45-14:30

Plats: Strandvägen 4, Visby

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans programwebb

Skolsegregation och lärarbrist – hur arbetar vi för att skapa en likvärdig skola för alla?

Arrangör: Skolverket

Tid: 13:30-14:30

Plats: Hästgatan 2, Visby

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans programwebb

Folkbildning i förorten

Arrangör: Folkbildningsrådet

Tid: 15:30-16:30

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans programwebb

Tisdag 3 juli

Kvar på arbetslivets perrong när Sverige går som tåget – för att vi har en funktionsnedsättning

Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet, FUB- För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Tid: 10:30-11:30

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans programwebb

Onsdag 4 juli

Inne att tala om social hållbarhet – men hur blir det verklighet egentligen?

Arrangör: Botkyrkabyggen, Botkyrka kommun

Tid: 10:45-11:15

Plats: Donnerska huset, Donners plats 1, Visby

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans programwebb

Vilka hamnar utanför vårt digitala samhälle?

Arrangör: Myndigheten för delaktighet

Tid: 11:00-11:45

Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans programwebb

Istället för no go-zoner och hårda tag – så skapas demokratiska rum i orten

Arrangör: Folkets Hus och Parker

Tid: 11:00-12:15

Plats: Länsteatern, Bredgatan 10, Visby

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans programwebb

Torsdag 5 juli

Våld i socioekonomiskt utsatta områden – lyssna på barnen som växer upp där

Arrangör: Rädda Barnen

Tid: 14:00-14:45

Plats:Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B, Visby

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans programwebb

Fredag 6 juli

No-go zones?

Arrangör: Uppsala universitet – Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)

Tid: 13:00-14:00

Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, Visby

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans programwebb

Back To Top