skip to Main Content

Debattartiklar

Här hittar du Delegationen mot segregations debattartiklar.


"Segregation kan vara hinder för demokratin"

Demokratin i Sverige står på en stark grund. Samtidigt finns det en demokratisk ojämlikhet som är kopplad till var i landet människor bor. Det visar en rapport som Delegationen mot segregation lämnar till regeringen idag och som jämför det demokratiska deltagandet i områden med socioekonomiska utmaningar med andra områden.
Back To Top