skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

För ett samhälle
som håller samman

Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan och att bygga och sprida kunskap så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation.

Aktuellt
Kalender
Just nu finns inga aktuella händelser.

Nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du det senaste från Delegationen mot segregation.

Segregations-
barometern

Segregationsbarometern är Delmos webbaserade statistikverktyg, som gör det möjligt att mäta och följa upp segregationen och dess utveckling.

Tillgänglighetsredogörelse

Delmos i sociala medier

Delegationen mot segregation använder sig av sociala medier som Facebook, Linkedin och Youtube. Följ, gilla och upptäck oss där!

Delmos på Facebook

Delmos på Linkedin

Delmos på Youtube

Back To Top