skip to Main Content

För ett samhälle
som håller samman

Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation.

Aktuellt

Segregationsbarometern är uppdaterad med ny statistik – möjligt att se effekter av pandemin 

Segregationsbarometern är ett unikt statistikverktyg som Delegationen mot segregation har tagit fram för att stötta och utveckla arbetet för att minska och motverka segregation. Vid lanseringen hösten 2021 byggde den mestadels på statistik från 2018. Nu har siffrorna blivit uppdaterade med aktuell statistik för 2019 och 2020, som alltså omfattar covid-19-pandemins första år.
Kalender
Just nu finns inga aktuella händelser.

Nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du det senaste från Delegationen mot segregation.

Segregations-
barometern

Segregationsbarometern är Delmos webbaserade statistikverktyg, som gör det möjligt att mäta och följa upp segregationen och dess utveckling.

Tillgänglighetsredogörelse

Delmos i sociala medier

Delegationen mot segregation använder sig av sociala medier som Facebook, Linkedin och Youtube. Följ, gilla och upptäck oss där!

Delmos på Facebook

Delmos på Linkedin

Delmos på Youtube

Back To Top